Remix 5

”Remix #5”

I 2019 blev jeg inviteret til at deltage i gruppeudstillingen
”Remix #5”.
Udstillingen var arrangeret af Udstillingsstedet Kunstmix
v/ Nana Rosenørn Holland Bastrup & Matvey Slavin.

Jeg skrev en tekst til det værk, jeg deltog med.
Teksten er her:

Motivet er en fugl
Der er et hul midt i lærredet. Motivet er en fugl
påhæftet fladen på sit eget stykke lærred.
Maleriet er næsten hvidt med markerede hjørner.
Der er klatter og løse strøg af oliemaling her og der.
For mig danner de forskellige tiltag i maleriet en mulighed.
”Leaving It All Behind” er den samlende titel
på en serie malerier, jeg har arbejdet på i de senere år.
Og-og i disse malerier forsøger jeg gennem fravær og tab af billedfladen
at optimere maleriets synlighed og grænser,
hvilket sker ved at skære hul i billedfladen,
En central hensigt i projektet er at undersøge de muligheder,
der kunne ligge i at samle billedet i den visuelle perception.
Med dette mener jeg, at mine tiltag er rettet mod en billeddannelse,
der skal samle billedet bag nethinden.

Serien ”Leaving it All Behind” er mit forsøg på at isolere centrale dele
i det at gøre et maleri, ved at isolere maleriet i dele.
I billedet her er motivet løsrevet fra fladen.
Fladen er vist via hullet. Fladens udstrækning er synliggjort
ved de markerede hjørner.
Maleriets farve er synliggjort som klatter og løsrevne strøg etc.
Maleriet virker ufuldendt, og det kan jeg godt lide.
Min hånd har ikke malet fuglen, og alligevel har jeg ejerskabet
til hver en tomme.
For mig bærer maleriet på en hemmelighed.
Derfor vil jeg gerne vise det.

Simon Grimm.