Litografier

Livets oprindelse.

En Dreng og en Pige.

7 farver på to halve sten.

I 2015 blev jeg inviteret til Sydfrankrig for at lave et sæt
litografiske tryk på stentrykkeriet BLUE DOG LITHO.

BLUE DOG LITHO er et lille stentrykkeri, som ligger i Provence.
Værkstedet ligger tilbage fra havet, oppe i bjergene i den lille by Bargemon.
Her står der en stor sort tung presse.
Trykkeriet og det tilhørende showroom er ejet og drevet af trykkeren Per Englund Hansen.

Før turen mod syd havde jeg en del tanker om, hvorledes jeg ville udmønte de to halve sten jeg skulle trykke på.
Indholdsmæssigt tænkte jeg på livets oprindelse, på ur-suppen, nornetråde og DNA strenge.
Jeg ville gerne lave to tryk der havde livets oprindelse som motiv og indhold.
Jeg tænkte, at det poetisk skulle være som det at se ind i syltetøjsglasset med plumret vand fra mosens forårsdyb.
Et billede på et par øjeblikke før undfangelsen.
Da jeg stod i Bargemon bestemte jeg mig for at ville lave et blåt og et rødt tryk. Lave en dreng og en pige.
De lange tråde er tænkt som Nornetråde.
De tråde, der i den nordiske mytologi angiver længden på det enkelte individs liv.

Formelt set havde jeg en del overvejelser om, hvorledes jeg ville gribe det an, at skulle trykke farverne en efter en.
I hvilken rytme de skulle på og i hvilke mængder.
Jeg ville arbejde således at papiret var nøgent og synligt.
Derfor ville jeg ligge farverne langs papirets kanter og så vidt muligt holde billedets centrum frit.
Jeg ville holde igen og lade farven være begrænset i sin mængde.
Jeg ville have, at de enkle farver helst skulle ligge separat på papiret
og så vidt muligt ikke røre de andre farver.
Bestemte mig for at bruge grå som farvens lydige tjener.
Bruge grå fordi den er god til at støtte de klare farver.
Ideerne bag de formelle taktiske greb er en naturlig udløber af de tanker,
jeg beskæftiger mig med i maleriet.
Det at synliggøre de dele, der i en sum giver et billede.