Melankoli – En Utilsigtet Hændelse

Udstillingstitlen “Melankoli – en utilsigtet hændelse” er et legende udsagn der henviser til, at man i omsorgssektoren taler om utilsigtede hændelser. Oftest omtalt ved forkortelsen UTH.
En utilsigtet hændelse er en situation, hvor noget ikke går som man har forventet.
En hændelse der kan være eller er skadevoldene for den person, der skal drages omsorg for.

”Melankoli – En Utilsigtet hændelse” er en udstilling med 10 samtidskunstnere i Skovhuset Kunst & Natur, Værløse.
Udstillingen har til mål at samle en række samtidskunstnere i hvis værker man fornemmer, at melankoli er et tema, eller hvor melankolien danner en understrøm i deres kunstneriske praksis.
Udstillingens målsætning er at skabe en udstilling der undersøger og skildrer melankoli i 2020.

I min forberedelse til denne udstilling har jeg indholdsmæssigt været optaget af at kigge på længslen efter det tabte.
Til udstillingen har jeg lavet et stort maleri af en båd der driver i sin egen tåge.
En tegning af et fugleskræmsel, der spejder ud i en verden af mørke og lys.
Et lille maleri af et lysglimt.
Et keramisk fragment af noget der før var helt.
Alle værker er lavet som enkelte værker.
Dog og alligevel har jeg til udstillingen tænkt hvert værk, som en del af en samling små udsagn, der samlet kunne fortælle om rådvildhed og længsel.
Udstillingen er arrangeret af: Jakob Hoff, Lilybeth Sebaldus og Simon Grimm.